Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Styrelsemöte 9/2 2016

Några intressanta punkter:

Kommande datum:
Vårens städdag blir den 8/5. Föreningsstämman blir den 22/5 kl 14.

Motioner till årsstämman:
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 31/4 så att vi kan distribuera dem med kallelsen till stämman.

Nya entrédörrar:
Styrelsen behandlar just nu flera offerter för nya entrédörrar. En enkät om hur låsningen av dörrarna skall göras kommer att distribueras till alla boende.

Nästa styrelsemöte blir onsdag den 9/3 2016.

Comments are closed.