Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

December 5, 2016
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 22/11 2016

Några intressanta punkter:

Budgetarbete:
Styrelsens budgetarbete inför 2017 är igång, och styrelsen ser ingen anledning till höjda avgifter.

Nya entrédörrar:
Nya entrédörrar har installerats. Tills vidare har vi de gamla låsen, och de skall fungera som tidigare. Installation av elektriskt låssystem kommer att ske före årsskiftet, enligt plan.

May 12, 2016
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 11/5 2016

Några intressanta punkter:

Samrådsmöte:
Det hålls ett samrådsmöte för byggplanerna i Hammarbyhöjden och Björkhagen i
Björkhagens skola lördag den 14/5 kl 16-20. Planerna för Björkhagens Centrum är en del av detta. Programförslaget presenteras kl 16 och kl 18.
Planerna finns anslagna i Stadsdelsförvaltningen Björkhagsplan 6.
Se vidare:
www.stockholm.se/hammarbyhojden-bjorkhagen
Inbjudan till samråd och öppet hus
StartPM Björkhagens C 15-11-05.pdf

Nya entrédörrar:
Nya entrédörrar kommer att installeras. Detaljutformning är klar och arbetet kommer att påbörjast snarast.

February 12, 2016
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 9/2 2016

Några intressanta punkter:

Kommande datum:
Vårens städdag blir den 8/5. Föreningsstämman blir den 22/5 kl 14.

Motioner till årsstämman:
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 31/4 så att vi kan distribuera dem med kallelsen till stämman.

Nya entrédörrar:
Styrelsen behandlar just nu flera offerter för nya entrédörrar. En enkät om hur låsningen av dörrarna skall göras kommer att distribueras till alla boende.

Nästa styrelsemöte blir onsdag den 9/3 2016.

November 11, 2015
by nilsola
0 comments

Hobbyrum

Ett hobbyrum är nu iordningställt i källaren i 11:an efter önskemål från stämman.

Tänkt för egna hantverksjobb och liknande. Enkelt utrustat med ett par bord, en hylla och städutrustning.

Bokas i tvättstugan.

September 14, 2015
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 25/8 2015

Några intressanta punkter.

Ekonomi:
Föreningens ekonomi är god med endast knappt 6 miljoner i lån f.n. Tomträttsavtalet har omförhandlats med resultatet att vi får oförändrad avgift i 10 år framåt.

Renovering av trapphus:
Styrelsen har tillsammans med en färgkonsult tagit fram tre olika förslag till färgsättning våra trapphus. Förslagen är tidstypiska för husens byggnadsperiod. Arbetena startar under hösten och beräknas vara klara under december.

Höststädning:
Höstens städdag kommer att gå av stapeln den 11 oktober, samling kl 11.

Hobbyrum:
Förrådsutrymmet i källaren i 11:an är tänkt att kunna användas till hobbyrum.
Städning av och iordningställning skall göras under städdagen.

Nästa styrelsemöte blir tisdag den 22/9 2015.

May 31, 2015
by nilsola
0 comments

Årsmöte 24/5

25 engagerade medlemmar deltog på årsstämman den 24 maj. Flera av årets motioner handlade om cykel- och barnvagnsförvaring, stämman gick på styrelsens förslag att se över befintliga utrymmen samt använda ett garage nästa gång det blir ledigt. Andra frågor: I 11:an finns ett rum som kan användas som hobbyrum, kontakta styrelsen för nyckel. Det var också en engagerad diskussion om avgifter. Mötet avrundades med att föreningen bjöd på mingel med traditionell smörgåstårta och trevligt umgänge.

Ny styrelse:
Anders Stenberg, 11:an, ordförande
Kim Leindahl, 9:an, vice ordförande
Jenni Nyman, 11:an, kassör
Maja Permerup, 7:an, medlems- och kommunikationsansvarig
Susanna Hellsing, 9:an, lokalansvarig
Helena Karlsson, 9:an, miljöstugan och trädgårdsgruppen
Mikael Johannesson, 7:an, teknik och fastighet
Bengt Olofsson, 11:an, teknik och fastighet
NilsOla Nilsson, 9:an, sekreterare, web, infoblad

May 31, 2015
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 21/5

Några intressanta punkter:

Renovering av trapphus:
Efter sommaren blir det målning av trapphusen, exakt tidpunkt för detta är inte klart ännu.

Trädgårdsgruppen:
En del nyplanteringar har gjorts. Myrstacken är nu bortgrävd och ersatt av en japansk lönn. Buskarna på baksidan av 7:an har grävts bort och en syrenhortensia har planterats där. Fler bärbuskar har planterats, och en hel del nya växter i rabatterna.
Intresserad av att gå med i trädgårdsgruppen? Maila:
email hidden; JavaScript is required

April 29, 2015
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 23/4

Några intressanta punkter.

Städdag:
Vårens städdag blir den 10/5.

Årsmötet
Årsmötet kommer att bli den 24/5. Exakt tid meddelas i kallelsen.

Motioner till årsmötet:
Det har kommit in ett antal motioner till årsmötet, som berör
— cykelparkering, cykelrum
— portkod
— avgifter
— hobbyrum
Motionerna och styrelsens svar kommer att distribueras med kallelsen till årsmötet.
De extra avgifter som finns på vissa avier avser de tillval som fanns för resp. lägenhet vid ombildningen till bostadsrätt. Avgiften upphör när resp. tillval är slutbetalt enligt Svenska Bostäders ursprungliga plan.

Trädgårdsgruppen:
Intresserad av att gå med i trädgårdsgruppen? Maila:
email hidden; JavaScript is required

March 20, 2015
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 19/3

Några intressanta punkter:

Motioner till årsmötet:
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/4 för att hinna besvaras och skickas ut innan mötet.
Motioner skall vara utformade som ett tydligt alternativ att ta ställning till. Man skall kunna skicka ett ombud till stämman med uppgift att svara JA eller NEJ. Alltså inga diskussionsfrågor.
Om motionären önskar att motionens att-satser skall kunna tas var för sig skall det tydligt framgå, annars gäller att motionen antingen tas eller förkastas i sin helhet.

Fuktmätare:
Föreningen kommer under de närmaste dagarna att införskaffa en fuktmätare som medlem kan låna om man är orolig för eller misstänker fuktskada. För att låna den kontakta någon i styrelsen, eller skicka ett mejl till styrelsens mejladress email hidden; JavaScript is required

Bredband:
Installation av bredbandsanslutning är klar. Beräknad driftsättning den 23 mars.
Alla skall ha fått information från Ownit om hur man aktiverar de tjänster man vill ha och hur man beställer router/tjänstefördelare.
Frågor om detta kan ställas till email hidden; JavaScript is required, till facebookgruppen eller till: email hidden; JavaScript is required

Barnvagnar och annat i trapphusen:
Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att ställa barnvagnar eller anda föremål i trapphus och i källargångar.

February 1, 2015
by nilsola
0 comments

Bredband

Vi har nu tecknat ett treårigt avtal med internetleverantören Qwnit. Det innebär att vi bygger ut den fiberanslutning vi från Stokab i hus 7 med anslutning till varje lägenhet. I avtalet ingår också tjänster och support från Ownit.

Som boende kan man välja mellan enbart ett grundutbud och olika tillval. Grundutbudet innebär 100 Mbit/s dubbelriktad förbindelse samt IP-telefoni.

Arbetet med installationen kommer att börja den 6 februari. Det börjar med installaion i fastigheten och avslutas med installation av uttag i varje lägenhet. Installationen beräknas vara klar den 24 mars.

Vi har ett informationsmöte i föreningslokalen onsdagen den 4/2 kl 19.
Kallelsen till informationsmötet finns här.

Anteckningar från mötet finns här.