Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

May 4, 2017
by admin
0 comments

Styrelsemöte 20/4 2017

Några intressanta punkter:

Asfalteringsarbetena utanför 9:an och 11:an är klara.
Vid 7:an skall det asfalteras så snart cykelparkeringen är färdigställd.

Styrelsen har fått ett förslag på en pergola utanför 9:an som vi går vidare med.

Städdag: 7/5 kl 11. Årsmöte: 21/5

Nästa styrelsemöte torsdagen den 10/5 2017

December 5, 2016
by admin
0 comments

Styrelsemöte 22/11 2016

Några intressanta punkter:

Budgetarbete:
Styrelsens budgetarbete inför 2017 är igång, och styrelsen ser ingen anledning till höjda avgifter.

Nya entrédörrar:
Nya entrédörrar har installerats. Tills vidare har vi de gamla låsen, och de skall fungera som tidigare. Installation av elektriskt låssystem kommer att ske före årsskiftet, enligt plan.

May 12, 2016
by admin
0 comments

Styrelsemöte 11/5 2016

Några intressanta punkter:

Samrådsmöte:
Det hålls ett samrådsmöte för byggplanerna i Hammarbyhöjden och Björkhagen i
Björkhagens skola lördag den 14/5 kl 16-20. Planerna för Björkhagens Centrum är en del av detta. Programförslaget presenteras kl 16 och kl 18.
Planerna finns anslagna i Stadsdelsförvaltningen Björkhagsplan 6.
Se vidare:
www.stockholm.se/hammarbyhojden-bjorkhagen
Inbjudan till samråd och öppet hus
StartPM Björkhagens C 15-11-05.pdf

Nya entrédörrar:
Nya entrédörrar kommer att installeras. Detaljutformning är klar och arbetet kommer att påbörjast snarast.

February 12, 2016
by admin
0 comments

Styrelsemöte 9/2 2016

Några intressanta punkter:

Kommande datum:
Vårens städdag blir den 8/5. Föreningsstämman blir den 22/5 kl 14.

Motioner till årsstämman:
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 31/4 så att vi kan distribuera dem med kallelsen till stämman.

Nya entrédörrar:
Styrelsen behandlar just nu flera offerter för nya entrédörrar. En enkät om hur låsningen av dörrarna skall göras kommer att distribueras till alla boende.

Nästa styrelsemöte blir onsdag den 9/3 2016.

November 11, 2015
by admin
0 comments

Hobbyrum

Ett hobbyrum är nu iordningställt i källaren i 11:an efter önskemål från stämman.

Tänkt för egna hantverksjobb och liknande. Enkelt utrustat med ett par bord, en hylla och städutrustning.

Bokas i tvättstugan.

September 14, 2015
by admin
0 comments

Styrelsemöte 25/8 2015

Några intressanta punkter.

Ekonomi:
Föreningens ekonomi är god med endast knappt 6 miljoner i lån f.n. Tomträttsavtalet har omförhandlats med resultatet att vi får oförändrad avgift i 10 år framåt.

Renovering av trapphus:
Styrelsen har tillsammans med en färgkonsult tagit fram tre olika förslag till färgsättning våra trapphus. Förslagen är tidstypiska för husens byggnadsperiod. Arbetena startar under hösten och beräknas vara klara under december.

Höststädning:
Höstens städdag kommer att gå av stapeln den 11 oktober, samling kl 11.

Hobbyrum:
Förrådsutrymmet i källaren i 11:an är tänkt att kunna användas till hobbyrum.
Städning av och iordningställning skall göras under städdagen.

Nästa styrelsemöte blir tisdag den 22/9 2015.

May 31, 2015
by admin
0 comments

Årsmöte 24/5

25 engagerade medlemmar deltog på årsstämman den 24 maj. Flera av årets motioner handlade om cykel- och barnvagnsförvaring, stämman gick på styrelsens förslag att se över befintliga utrymmen samt använda ett garage nästa gång det blir ledigt. Andra frågor: I 11:an finns ett rum som kan användas som hobbyrum, kontakta styrelsen för nyckel. Det var också en engagerad diskussion om avgifter. Mötet avrundades med att föreningen bjöd på mingel med traditionell smörgåstårta och trevligt umgänge.

Ny styrelse:
Anders Stenberg, 11:an, ordförande
Kim Leindahl, 9:an, vice ordförande
Jenni Nyman, 11:an, kassör
Maja Permerup, 7:an, medlems- och kommunikationsansvarig
Susanna Hellsing, 9:an, lokalansvarig
Helena Karlsson, 9:an, miljöstugan och trädgårdsgruppen
Mikael Johannesson, 7:an, teknik och fastighet
Bengt Olofsson, 11:an, teknik och fastighet
NilsOla Nilsson, 9:an, sekreterare, web, infoblad

May 31, 2015
by admin
0 comments

Styrelsemöte 21/5

Några intressanta punkter:

Renovering av trapphus:
Efter sommaren blir det målning av trapphusen, exakt tidpunkt för detta är inte klart ännu.

Trädgårdsgruppen:
En del nyplanteringar har gjorts. Myrstacken är nu bortgrävd och ersatt av en japansk lönn. Buskarna på baksidan av 7:an har grävts bort och en syrenhortensia har planterats där. Fler bärbuskar har planterats, och en hel del nya växter i rabatterna.
Intresserad av att gå med i trädgårdsgruppen? Maila:
email hidden; JavaScript is required

April 29, 2015
by admin
0 comments

Styrelsemöte 23/4

Några intressanta punkter.

Städdag:
Vårens städdag blir den 10/5.

Årsmötet
Årsmötet kommer att bli den 24/5. Exakt tid meddelas i kallelsen.

Motioner till årsmötet:
Det har kommit in ett antal motioner till årsmötet, som berör
— cykelparkering, cykelrum
— portkod
— avgifter
— hobbyrum
Motionerna och styrelsens svar kommer att distribueras med kallelsen till årsmötet.
De extra avgifter som finns på vissa avier avser de tillval som fanns för resp. lägenhet vid ombildningen till bostadsrätt. Avgiften upphör när resp. tillval är slutbetalt enligt Svenska Bostäders ursprungliga plan.

Trädgårdsgruppen:
Intresserad av att gå med i trädgårdsgruppen? Maila:
email hidden; JavaScript is required