Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

September 14, 2015
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 25/8 2015

Några intressanta punkter.

Ekonomi:
Föreningens ekonomi är god med endast knappt 6 miljoner i lån f.n. Tomträttsavtalet har omförhandlats med resultatet att vi får oförändrad avgift i 10 år framåt.

Renovering av trapphus:
Styrelsen har tillsammans med en färgkonsult tagit fram tre olika förslag till färgsättning våra trapphus. Förslagen är tidstypiska för husens byggnadsperiod. Arbetena startar under hösten och beräknas vara klara under december.

Höststädning:
Höstens städdag kommer att gå av stapeln den 11 oktober, samling kl 11.

Hobbyrum:
Förrådsutrymmet i källaren i 11:an är tänkt att kunna användas till hobbyrum.
Städning av och iordningställning skall göras under städdagen.

Nästa styrelsemöte blir tisdag den 22/9 2015.

May 31, 2015
by nilsola
0 comments

Årsmöte 24/5

25 engagerade medlemmar deltog på årsstämman den 24 maj. Flera av årets motioner handlade om cykel- och barnvagnsförvaring, stämman gick på styrelsens förslag att se över befintliga utrymmen samt använda ett garage nästa gång det blir ledigt. Andra frågor: I 11:an finns ett rum som kan användas som hobbyrum, kontakta styrelsen för nyckel. Det var också en engagerad diskussion om avgifter. Mötet avrundades med att föreningen bjöd på mingel med traditionell smörgåstårta och trevligt umgänge.

Ny styrelse:
Anders Stenberg, 11:an, ordförande
Kim Leindahl, 9:an, vice ordförande
Jenni Nyman, 11:an, kassör
Maja Permerup, 7:an, medlems- och kommunikationsansvarig
Susanna Hellsing, 9:an, lokalansvarig
Helena Karlsson, 9:an, miljöstugan och trädgårdsgruppen
Mikael Johannesson, 7:an, teknik och fastighet
Bengt Olofsson, 11:an, teknik och fastighet
NilsOla Nilsson, 9:an, sekreterare, web, infoblad

May 31, 2015
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 21/5

Några intressanta punkter:

Renovering av trapphus:
Efter sommaren blir det målning av trapphusen, exakt tidpunkt för detta är inte klart ännu.

Trädgårdsgruppen:
En del nyplanteringar har gjorts. Myrstacken är nu bortgrävd och ersatt av en japansk lönn. Buskarna på baksidan av 7:an har grävts bort och en syrenhortensia har planterats där. Fler bärbuskar har planterats, och en hel del nya växter i rabatterna.
Intresserad av att gå med i trädgårdsgruppen? Maila:
email hidden; JavaScript is required

April 29, 2015
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 23/4

Några intressanta punkter.

Städdag:
Vårens städdag blir den 10/5.

Årsmötet
Årsmötet kommer att bli den 24/5. Exakt tid meddelas i kallelsen.

Motioner till årsmötet:
Det har kommit in ett antal motioner till årsmötet, som berör
— cykelparkering, cykelrum
— portkod
— avgifter
— hobbyrum
Motionerna och styrelsens svar kommer att distribueras med kallelsen till årsmötet.
De extra avgifter som finns på vissa avier avser de tillval som fanns för resp. lägenhet vid ombildningen till bostadsrätt. Avgiften upphör när resp. tillval är slutbetalt enligt Svenska Bostäders ursprungliga plan.

Trädgårdsgruppen:
Intresserad av att gå med i trädgårdsgruppen? Maila:
email hidden; JavaScript is required

March 20, 2015
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 19/3

Några intressanta punkter:

Motioner till årsmötet:
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/4 för att hinna besvaras och skickas ut innan mötet.
Motioner skall vara utformade som ett tydligt alternativ att ta ställning till. Man skall kunna skicka ett ombud till stämman med uppgift att svara JA eller NEJ. Alltså inga diskussionsfrågor.
Om motionären önskar att motionens att-satser skall kunna tas var för sig skall det tydligt framgå, annars gäller att motionen antingen tas eller förkastas i sin helhet.

Fuktmätare:
Föreningen kommer under de närmaste dagarna att införskaffa en fuktmätare som medlem kan låna om man är orolig för eller misstänker fuktskada. För att låna den kontakta någon i styrelsen, eller skicka ett mejl till styrelsens mejladress email hidden; JavaScript is required

Bredband:
Installation av bredbandsanslutning är klar. Beräknad driftsättning den 23 mars.
Alla skall ha fått information från Ownit om hur man aktiverar de tjänster man vill ha och hur man beställer router/tjänstefördelare.
Frågor om detta kan ställas till email hidden; JavaScript is required, till facebookgruppen eller till: email hidden; JavaScript is required

Barnvagnar och annat i trapphusen:
Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att ställa barnvagnar eller anda föremål i trapphus och i källargångar.

February 1, 2015
by nilsola
0 comments

Bredband

Vi har nu tecknat ett treårigt avtal med internetleverantören Qwnit. Det innebär att vi bygger ut den fiberanslutning vi från Stokab i hus 7 med anslutning till varje lägenhet. I avtalet ingår också tjänster och support från Ownit.

Som boende kan man välja mellan enbart ett grundutbud och olika tillval. Grundutbudet innebär 100 Mbit/s dubbelriktad förbindelse samt IP-telefoni.

Arbetet med installationen kommer att börja den 6 februari. Det börjar med installaion i fastigheten och avslutas med installation av uttag i varje lägenhet. Installationen beräknas vara klar den 24 mars.

Vi har ett informationsmöte i föreningslokalen onsdagen den 4/2 kl 19.
Kallelsen till informationsmötet finns här.

Anteckningar från mötet finns här.

December 16, 2014
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 11/12

Styrelsemöte den 11/12 2014
Några intressanta punkter.

Föreningslokalen
Uthyrningen av lokalen har ökat jämfört med föregående år, mer info se hemsidan.

Budgetarbete
Styrelsen har gjort en budget för 2015. Den innefattar bl.a. c:a 200.000 för fiberanslutning för bredband och c:a 400.000 för uppfräschning av entréer och trapphus.

Bredband
Styrelsen har bestämt att gå vidare med bredbandsanslutning med fiber. Detta innebär att alla medlemmar får en anslutning på 100Mbit för 85 kr/månad vilket är betydligt billigare än vad t.ex. bredband från comhem kostar. Det kommer att finnas möjlighet till högre hastighet mot en extra avgift.
Arbetet med detta startas under våren.
Mer information planeras på särskilt informationsmöte.
Frågor om detta kan ställas till email hidden; JavaScript is required,
till facebookgruppen eller till:
email hidden; JavaScript is required

Nästa styrelsemöte
blir torsdag den 15/1 2015.

November 20, 2014
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 13/11

Några intressanta punkter:

Handdukstork:
Enligt en inspektion som miljöförvaltningen gjorde i maj 2013 så är returvarmvattnet i vår varmvattencirkulation något lägre än 50 °C, vilket är gräns för att det inte skall bildas legionellabakterier i vattnet.
Eftersom det är handdukstorkarna som är orsaken till den sänkta temperaturen innebär detta att vi måste ersätta dem med elektriska.
Bytet har nu blivit klart under vecka 47 och har gått mycket bra och snabbare än beräknat.
Handdukstorkarna håller en temperatur på c:a 50 °C, vilket är samma temperatur som vårt varmvatten har.

Budgetarbete:
Styrelsen skall i sedvanlig ordning göra en budget för kommande år. Arbetet skall
vara klart före årsskiftet. Till stöd för budgetarbetet har vi en underhållsplan med prioriteringar och kostnadsuppskattningar.

Bredband:
Styrelsen har gjort en jämförelse av kvalitén på kundsupport för två tänkbara leverantörer av bredbandslösning. Vi avvaktar med vidare åtgärder tills budgetarbetet är klart.

Skrymmande i miljöstugan:
Vi ber de som lägger kartonger i miljöstugan att tänka på att vi betalar för sophämtningen per volym, och uppmanar därför alla att dela på kartonger och förpackningar så att de tar mindre plats. Verktyg för detta kommer att finnas i miljöstugan.

October 5, 2014
by nilsola
0 comments

Styrelsemöte 18/9

Några intressanta punkter:

Lokalansvarig:
Susanna Hellsing, boende i 9:an, är lokalansvarig, sedan Britt Ljungqvist lämnat styrelsen efter lång och trogen tjänst. Susanna sköter därmed uthyrningen av vår föreningslokal.

Inför städdagen:
Höstens städdag blir den 12/10 kl 11. Inför städdagen skall alla cyklar vara märkta “2014”. Cyklar som inte är märkta kommer att ställas undan men finnas kvar i minst 6 månader.

Myrstacken:
Under sommaren har försök gjorts att få bort den stora myrstacken utanför 9:an, vilket beslutades på årsmötet. Myrorna har dock varit flitiga och byggt upp den igen. Nya strategier har därefter prövats, och för tillfället verkar den vara besegrad.

Matavfall:
Styrelsen uppmanar alla som är intresserade att delta, och som inte redan har gjort det, att anmäla sig till email hidden; JavaScript is required

Trädgårdsgruppen:
Nya planteringar har gjorts utanför entrén till 9:an och 7:an, och vinbärsbuskar har platerats. I närtid planeras sättning av lökar Trädgårdsgruppen har mejladress: email hidden; JavaScript is required

Handdukstork:
Enligt en inspektion som miljöförvaltningen gjorde i maj 2013 så är returvarmvattnet i vår varmvattencirkulation något lägre än 50 °C, vilket är gräns för att det inte skall bildas legionellabakterier i vattnet. Eftersom det är handdukstorkarna som är orsaken till den sänkta temperaturen innebär detta att vi måste ersätta dem med elektriska. Vi har nu fått in offerter för detta, och arbetet kan påbörjas i hus 11 under hösten.

Nästa styrelsemöte blir torsdag den 16/10 2014.

Skicka gärna frågor eller förslag till: email hidden; JavaScript is required