Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

June 20, 2013
by admin
0 comments

Styrelsemöte 19/6

Styrelsemöte tisdagen den 19/6 2013. Några intressanta punkter: Obligatorisk Ventikationskontroll OVK: Översyn av inluftsventilerna kommer att ske med start i början av september. Inluftsventierna är de som sitter ovanför fönstren. Företaget som utför arbetet, AirCano, kommer att informera om detaljerna. … Continue reading

June 13, 2013
by admin
0 comments

Tillluftsverntiler och OVK

Tilluftsventierna är de som sitter ovanför fönstren. Dessa skall renoveras, vilket ingår i den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK. Arbetet skulle ha påbörjats denna vecka (vecka 24). Men på grund av arbetsanhopning hos AirCano, företaget som skall göra renoveringen, så blir starten på … Continue reading

June 13, 2013
by admin
0 comments

Årsstämma

Årsstämma med åtföljande jubileumsfest gick av stapeln den 1/6 2013. Årsmötesprotokoll och handlingar finns här. Nästa styrelsemöte, som också blir konstituerande, är den 19/6.