Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Styrelsemöte 11/12

| Inga kommentarer

Det sista styrelsemötet detta år avhölls den 11/12 2013.
Några intressanta punkter

Yttre miljön:
Arbeten med den yttre miljön pågår när detta skrivs. Styrelsen har valt att börja med dels asfaltering av garageplan vid 7:an, dels cykelparkering utanför 9:an och nedanför 11:an (vid garageuppfarten).

Nya parkeringsplatser:
Föreningen avser att anlägga två parkeringsplatser utanför den gamla miljöstugan. Avsikten är att hyra ut dessa. Kön till dessa är densamma som garagekön, dvs. de som står i garagekön blir tillfrågade först.
De som tackar nej till uteplatsen mister inte sin plats i garagekön.
Avgift för uteplatsen är inte bestämd, men troligen runt 300kr.

Temperturen i våra lägenheter
Under hösten rensades ventilgångarna ovanför fönsterna, ventilerna i badrum och kök justerades för att få rätt ventilation i lägenheterna. I samband med detta skapades ett ventilationsfl öde som är godkänt enligt OVK. Om ventilerna stängs igen helt så tar sig luften in i lägenheten på annat sätt, exempelvis genom nyckelhål och fönster, vilket skapar ett drag i lägenheten. Istället för att stänga igen ventilerna så bör tätningen ses över, vilket är något som den enskilda lägenhetsinnehavaren är ansvarig över enligt våra stadgar.

Vi har konsulterat SBC angående värmenivån. 2022 grader ärrekommendationerna och får aldrig vara under 18 grader.
Uppmätningarna som har gjorts placerar oss i intervallerna 2023.
En höjning av temperaturen med en grad påverkar värmekostnaden med ungefär 5%.

Inför julen:
Kom ihåg att släcka levande ljus!
Barnvagnar får inte parkeras i trappuppgångarna, eftersom de blockerar utrymningsvägar vid brand.
Extra sopsäckar av genomskinlig plast finns i miljöstugan, ifall sopkärlen blir överfyllda.

Nästa möte blir torsdag den 16/1 2014

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.