Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Ombyggnad

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!

Vill du byta till en säkerhetsdörr?
För något år sedan hade föreningen ett avtal med en firma, utifrån önskemål om att det ska vara liknande dörrar i hela huset. Nu finns inget sådant avtal, utan du är fri att anlita vilket företag som helst. Riktlinjerna är att det ska vara en ljus ekdörr och karmen ska återställas till den grå  nyans som finns i huset.

Vid ombyggnad: Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.