Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

October 2, 2017
by Frida Moëll
0 comments

Grannsamverkan mot våld

Vi eftersträvar att vara en bostadsrättsförening där grannar tar ansvar, agerar och hjälper varandra vid oro för våld. Därför beslutades på årsstämman 2017 att informera om Huskurage för att kunna bidra till ökad trygghet och förhindra våld i hemmet. I alla trapphus finns konkret information om hur vi kan agera i situationer där vi tror det förekommer våld genom att:

  1. Knacka på hos grannen och hör hur allt står till.

  2. Vid behov kan du hämta hjälp av andra. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

  3. Ring polisen – Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Läs mer om detta här: Huskurage infoblad Brittsgrannar samt se den mer kortfattade infon som vi satt upp i trapphusen: Huskurage trapphusinfo Brittsgrannar

June 29, 2017
by Frida Moëll
0 comments

Styrelsen önskar alla en skön sommar!

Nya styrelsen hade första styrelsemötet den 20 juni, sen det konstituerande mötet direkt efter årsstämman. Vilka som nu sitter i styrelsen hittar ni här på hemsidan men det sitter även uppe på anslagstavlan.

Anders Stenberg har fortsatt förtroende som ordförande, och totalt är vi sju i styrelsen i år.

Ny lokalansvarig är för vår föreningslokal är Susanne Peyre, som bor i hus 11. Kontaktuppgifter och information om lokalbokning finns i pärmen i tvättstugan.

En uppdaterad kölista för garage- och parkeringsplatser hittar ni här: //www.brittsgrannar.se/fastigheten/garage/

 

Ni kan läsa hela medlemsbladet här: Medlemsblad juni 2017

Nästa styrelsemöte är den 29 augusti.

May 4, 2017
by admin
0 comments

Styrelsemöte 20/4 2017

Några intressanta punkter:

Asfalteringsarbetena utanför 9:an och 11:an är klara.
Vid 7:an skall det asfalteras så snart cykelparkeringen är färdigställd.

Styrelsen har fått ett förslag på en pergola utanför 9:an som vi går vidare med.

Städdag: 7/5 kl 11. Årsmöte: 21/5

Nästa styrelsemöte torsdagen den 10/5 2017

December 5, 2016
by admin
0 comments

Styrelsemöte 22/11 2016

Några intressanta punkter:

Budgetarbete:
Styrelsens budgetarbete inför 2017 är igång, och styrelsen ser ingen anledning till höjda avgifter.

Nya entrédörrar:
Nya entrédörrar har installerats. Tills vidare har vi de gamla låsen, och de skall fungera som tidigare. Installation av elektriskt låssystem kommer att ske före årsskiftet, enligt plan.

May 12, 2016
by admin
0 comments

Styrelsemöte 11/5 2016

Några intressanta punkter:

Samrådsmöte:
Det hålls ett samrådsmöte för byggplanerna i Hammarbyhöjden och Björkhagen i
Björkhagens skola lördag den 14/5 kl 16-20. Planerna för Björkhagens Centrum är en del av detta. Programförslaget presenteras kl 16 och kl 18.
Planerna finns anslagna i Stadsdelsförvaltningen Björkhagsplan 6.
Se vidare:
www.stockholm.se/hammarbyhojden-bjorkhagen
Inbjudan till samråd och öppet hus
StartPM Björkhagens C 15-11-05.pdf

Nya entrédörrar:
Nya entrédörrar kommer att installeras. Detaljutformning är klar och arbetet kommer att påbörjast snarast.

February 12, 2016
by admin
0 comments

Styrelsemöte 9/2 2016

Några intressanta punkter:

Kommande datum:
Vårens städdag blir den 8/5. Föreningsstämman blir den 22/5 kl 14.

Motioner till årsstämman:
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 31/4 så att vi kan distribuera dem med kallelsen till stämman.

Nya entrédörrar:
Styrelsen behandlar just nu flera offerter för nya entrédörrar. En enkät om hur låsningen av dörrarna skall göras kommer att distribueras till alla boende.

Nästa styrelsemöte blir onsdag den 9/3 2016.

November 11, 2015
by admin
0 comments

Hobbyrum

Ett hobbyrum är nu iordningställt i källaren i 11:an efter önskemål från stämman.

Tänkt för egna hantverksjobb och liknande. Enkelt utrustat med ett par bord, en hylla och städutrustning.

Bokas i tvättstugan.

September 14, 2015
by admin
0 comments

Styrelsemöte 25/8 2015

Några intressanta punkter.

Ekonomi:
Föreningens ekonomi är god med endast knappt 6 miljoner i lån f.n. Tomträttsavtalet har omförhandlats med resultatet att vi får oförändrad avgift i 10 år framåt.

Renovering av trapphus:
Styrelsen har tillsammans med en färgkonsult tagit fram tre olika förslag till färgsättning våra trapphus. Förslagen är tidstypiska för husens byggnadsperiod. Arbetena startar under hösten och beräknas vara klara under december.

Höststädning:
Höstens städdag kommer att gå av stapeln den 11 oktober, samling kl 11.

Hobbyrum:
Förrådsutrymmet i källaren i 11:an är tänkt att kunna användas till hobbyrum.
Städning av och iordningställning skall göras under städdagen.

Nästa styrelsemöte blir tisdag den 22/9 2015.

May 31, 2015
by admin
0 comments

Årsmöte 24/5

25 engagerade medlemmar deltog på årsstämman den 24 maj. Flera av årets motioner handlade om cykel- och barnvagnsförvaring, stämman gick på styrelsens förslag att se över befintliga utrymmen samt använda ett garage nästa gång det blir ledigt. Andra frågor: I 11:an finns ett rum som kan användas som hobbyrum, kontakta styrelsen för nyckel. Det var också en engagerad diskussion om avgifter. Mötet avrundades med att föreningen bjöd på mingel med traditionell smörgåstårta och trevligt umgänge.

Ny styrelse:
Anders Stenberg, 11:an, ordförande
Kim Leindahl, 9:an, vice ordförande
Jenni Nyman, 11:an, kassör
Maja Permerup, 7:an, medlems- och kommunikationsansvarig
Susanna Hellsing, 9:an, lokalansvarig
Helena Karlsson, 9:an, miljöstugan och trädgårdsgruppen
Mikael Johannesson, 7:an, teknik och fastighet
Bengt Olofsson, 11:an, teknik och fastighet
NilsOla Nilsson, 9:an, sekreterare, web, infoblad