Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

April 2, 2019
by Anna Turdell
0 comments

Byggplaner, Björkhagen

Svenska Bostäder har, tillsammans med Stockholms stad presenterat en planbeskrivning för förtätning i vårt närområde.

Planerad byggnation
Hässleholmsvägen 7 till vänster i bild, tilltänkt byggnad i förgrund

Läs om projektet här:
Planbeskrivningar och kompletterande dokument

Vår hållning
Styrelsen ser att detta påverkar föreningen negativt på ett flertal sätt och har därför satt samman en skrivelse med synpunkter.

Utöver denna skrivelse ser vi att du som medlem själv skickar in dina egna synpunkter för hur du upplever att din bostad & boendemiljö påverkas.
Synpunkter ska vara stadskontoret tillhanda senast den 9 april.

email hidden; JavaScript is required 

Ange ärendenummret:
2015-18863

Ange projektnamn:
Åskvädret 2 och del av Hammarbyhöjden 1:1, vid Halmstadsvägen

January 20, 2019
by Frida Moëll
0 comments

Omtag i miljöstugan

Styrelsen hoppas på ett gemensamt omtag när det gäller vår miljöstuga, då den är väldigt uppskattad av merparten av alla boende, men det har varit väldig oordning efter jul- och nyårshelgerna. Det har varit överfullt i nästan alla kärl och även felsorterat. Det innebär dels ökade kostnader för föreningen, dels innebär det att grannar får stå och sortera om det som ligger fel.

Detta men även annan info kan ni läsa i det senaste medlemsbladet, som nu sitter uppe i alla trapphus:

December 6, 2018
by Anna Turdell
0 comments

Britts granar

Utanför varje port finns nu en ståtlig julgran. Det är fritt fram för alla grannar att bidra till julstämningen genom att hänga upp lite pynt. Det brukar bli mycket trevligt resultat!

September 13, 2018
by Anna Turdell
0 comments

Extra stämma 7/10

Den 7 oktober kommer vi att hålla extra stämma med anledning av antagande av nya stadgar. Kallelse skickas ut till alla medlemmar innan, finns även för nedladdning här.
Kallelse, Extra stämma 2018

Förslaget för de nya stadgarna kan du hitta här:
Stadgar FÖRSLAG 2018-02-16

För jämförelse finns befintliga stadgar att läsa här:
Nuvarande stadgar

Direkt efter den extra stämman kör vi årets städdag och avslutar med en trivsam Höstfest.

Hälsningar från styrelsen