Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

December 6, 2018
by Anna Turdell
0 comments

Britts granar

Utanför varje port finns nu en ståtlig julgran. Det är fritt fram för alla grannar att bidra till julstämningen genom att hänga upp lite pynt. Det brukar bli mycket trevligt resultat!

September 13, 2018
by Anna Turdell
0 comments

Extra stämma 7/10

Den 7 oktober kommer vi att hålla extra stämma med anledning av antagande av nya stadgar. Kallelse skickas ut till alla medlemmar innan, finns även för nedladdning här.
Kallelse, Extra stämma 2018

Förslaget för de nya stadgarna kan du hitta här:
Stadgar FÖRSLAG 2018-02-16

För jämförelse finns befintliga stadgar att läsa här:
Nuvarande stadgar

Direkt efter den extra stämman kör vi årets städdag och avslutar med en trivsam Höstfest.

Hälsningar från styrelsen

June 7, 2018
by Anna Turdell
0 comments

Årsstämman 2018

Årsstämman hölls onsdagen 23 maj, flertalet medlemmar på plats varav 25 st röstande. Vi tackade av tidigare ordförande Anders Stenberg och även styrelsemedlemmarna Susanne Peyre och Per Åström. Då valberedningen gjort en bra insats kunde en ny styrelse på åtta personer väljas, jämnt fördelat på alla tre husen.

En motion hade inkommit, som dels önskade bastubygge i hobbyrummet och dels en dusch i föreningslokalen. Motionen avslogs i sin helhet, men stämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter till en bastu i föreningen.

Styrelsen lade som bekant att förslag om nya stadgar, då de nuvarande inte längre stämmer överens med lagen och därför behöver uppdateras. Förslaget godkändes enhälligt av medlemmarna på stämman. Detta innebär att styrelsen kommer kalla till en extra årsstämma i september då det krävs att nya stadgar godkännes på två stämmor efter varandra för att kunna antas. I samband med den extra årsstämman kommer det anordnas en gårdsfest!

Följ länken för att läsa protokollet.

Protokoll för Britts grannars årsstämma 2018

 

 

 

May 15, 2018
by Frida Moëll
0 comments

Alla dokument till årsstämman 2018

Välkomna på årsstämma!
Kallelse gick ut till alla medlemmar via allas brevlådor i början av maj, inkl. motioner och styrelsens förslag på ändring av stadgar.

Datum och tid: Onsdag den 23 maj 2018 kl. 18:30
Det kommer bjudas på lättare förtäring innan stämman så kom gärna 18.15 för att hinna registrera er och ta en baguette.
Plats: Föreningslokalen

Nu har även alla fått årsredovisningen i sina brevlådor. Den kan ni även läsa här: 2017 Årsredovisning Revisionsberättelse Budget Signerad

2017 Kallelse inkl Motioner Stadagar Fullmakt

 

March 17, 2018
by Frida Moëll
0 comments

Information inför årsstämman 2018

Årets stämma kommer hållas onsdagen 23 maj kl. 18.30. Kallelse ska finnas medlemmar tillhanda senast två veckor innan stämman och kommer att lämnas i allas brevinkast.

Förslag om ändring av stadgar

Styrelsen vill redan nu informera om ett förslag om ändringar i föreningens stadgar, för att alla medlemmar ska ha god tid och möjlighet att läsa förslaget.

På grund av lagändringar så följer föreningens nuvarande stadgar inte längre lagen och måste uppdateras. Därför kommer styrelsen att lägga ett förslag om ändring av stadgarna. Förslaget är baserat på SBC:s mönsterstadgar vilka är framtagna av juridiska experter. Dessa stadgar är välskrivna och lättolkade.

I det väsentliga är det ingen större skillnad mellan dagens stadgar och de nya stadgarna. Förslaget kommer att delas ut i samband med kallelsen. Har ni frågor och funderingar så kontakta styrelsen.

Här kan ni läsa förslaget till nya stadgar: Stadgar FÖRSLAG 2018-02-16

Hälsningar från styrelsen