Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

2024-04-18
av Anders Stenberg
Inga kommentarer

Medlemsblad för april

Nytt medlemsblad finns publicerat. 

Vid frågor eller funderingar om innehållet i medlemsbladet, kontakta styrelsen på email hidden; JavaScript is required.

2024-03-24
av Anders Stenberg
Inga kommentarer

Medlemsblad för mars

Nytt medlemsblad finns publicerat. 

Vid frågor eller funderingar om innehållet i medlemsbladet, kontakta styrelsen på email hidden; JavaScript is required.

2024-02-17
av Anders Stenberg
Inga kommentarer

Medlemsblad för februari

Nytt medlemsblad finns publicerat. 

Vid frågor eller funderingar om innehållet i medlemsbladet, kontakta styrelsen på email hidden; JavaScript is required.

2024-01-26
av Anders Stenberg
Inga kommentarer

Medlemsblad för januari

Nytt medlemsblad finns publicerat. 

Vid frågor eller funderingar om innehållet i medlemsbladet, kontakta styrelsen på email hidden; JavaScript is required.

2023-11-27
av Anders Stenberg
Inga kommentarer

Medlemsblad för december

Nytt medlemsblad finns publicerat. 

Vid frågor eller funderingar om innehållet i medlemsbladet, kontakta styrelsen på email hidden; JavaScript is required.

2023-10-29
av Anders Stenberg
Inga kommentarer

Medlemsblad för november

Nytt medlemsblad finns publicerat. 

Vill du vara med i föreningens festgrupp? Kontakta styrelsen. Tack för städdagen alla ni som var med.

Vid frågor eller funderingar om innehållet i medlemsbladet, kontakta styrelsen på email hidden; JavaScript is required.

2023-10-27
av Anders Stenberg
Inga kommentarer

Medelmemsblad för oktober

Nytt medlemsblad finns publicerat. 

Vill du vara med i föreningens festgrupp? Kontakta styrelsen. Glöm inte städdagen den 8:e oktober, vi ses där!

Vid frågor eller funderingar om innehållet i medlemsbladet, kontakta styrelsen på email hidden; JavaScript is required.

2023-05-19
av Niklas Wrane
Inga kommentarer

Årsstämma och beslut om renoveringar
onsdagen den 24 maj

Som informerats om tidigare hålls årsstämman i föreningslokalen i 9:ans källare
onsdagen den 24 maj kl. 19.00.

En viktig punkt på dagordningen är att ta beslut om renoveringarna av våra hus.

Till alla hushåll har det gått ut kallelse och handlingar till årsstämman.
Handlingarna innehåller underlag inför beslutet om renoveringarna, inklusive
styrelsens förslag till beslut. Läs igenom underlaget noggrant inför stämman så att
du känner dig trygg med vad beslutspunkten innebär.

Har du en fråga, skriv ner denna så länge. Får du inte svar under stämman har du
möjlighet att begära ordet och ställa din fråga.

Hör av dig till styrelsen om du inte fått kallelse eller handlingar till stämman.

Varmt välkomna!

PS. Dokumentation från informationsmötet om renoveringarna i början av februari ligger
fortfarande tillgängligt via SBC:s inloggning, hemma.sbc.se, under fliken Dokument. Logga in
med ditt BankID och personnummer.