Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

January 20, 2019
by Frida Moëll
0 comments

Omtag i miljöstugan

Styrelsen hoppas på ett gemensamt omtag när det gäller vår miljöstuga, då den är väldigt uppskattad av merparten av alla boende, men det har varit väldig oordning efter jul- och nyårshelgerna. Det har varit överfullt i nästan alla kärl och även felsorterat. Det innebär dels ökade kostnader för föreningen, dels innebär det att grannar får stå och sortera om det som ligger fel.

Detta men även annan info kan ni läsa i det senaste medlemsbladet, som nu sitter uppe i alla trapphus:

December 6, 2018
by Anna Turdell
0 comments

Britts granar

Utanför varje port finns nu en ståtlig julgran. Det är fritt fram för alla grannar att bidra till julstämningen genom att hänga upp lite pynt. Det brukar bli mycket trevligt resultat!

September 13, 2018
by Anna Turdell
0 comments

Extra stämma 7/10

Den 7 oktober kommer vi att hålla extra stämma med anledning av antagande av nya stadgar. Kallelse skickas ut till alla medlemmar innan, finns även för nedladdning här.
Kallelse, Extra stämma 2018

Förslaget för de nya stadgarna kan du hitta här:
Stadgar FÖRSLAG 2018-02-16

För jämförelse finns befintliga stadgar att läsa här:
Nuvarande stadgar

Direkt efter den extra stämman kör vi årets städdag och avslutar med en trivsam Höstfest.

Hälsningar från styrelsen

June 7, 2018
by Anna Turdell
0 comments

Årsstämman 2018

Årsstämman hölls onsdagen 23 maj, flertalet medlemmar på plats varav 25 st röstande. Vi tackade av tidigare ordförande Anders Stenberg och även styrelsemedlemmarna Susanne Peyre och Per Åström. Då valberedningen gjort en bra insats kunde en ny styrelse på åtta personer väljas, jämnt fördelat på alla tre husen.

En motion hade inkommit, som dels önskade bastubygge i hobbyrummet och dels en dusch i föreningslokalen. Motionen avslogs i sin helhet, men stämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter till en bastu i föreningen.

Styrelsen lade som bekant att förslag om nya stadgar, då de nuvarande inte längre stämmer överens med lagen och därför behöver uppdateras. Förslaget godkändes enhälligt av medlemmarna på stämman. Detta innebär att styrelsen kommer kalla till en extra årsstämma i september då det krävs att nya stadgar godkännes på två stämmor efter varandra för att kunna antas. I samband med den extra årsstämman kommer det anordnas en gårdsfest!

Följ länken för att läsa protokollet.

Protokoll för Britts grannars årsstämma 2018