Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Hyresrätt

Du som är hyresgäst

Din värd, Bostadsrättsföreningen Britts Grannar, hoppas att du som hyresgäst ska trivas. Dina rättigheter och skyldigheter är de samma som hyresgäster i andra bostadshus. Mer om detta kan du läsa om i Samhällsguidens nätupplaga.

Viktig information från värden postas till dig eller anslås på tavlan i trapphuset. Har du har frågor kan du ringa till SBC, 08-775 72 60 eller kontakta styrelsen via e-post: email hidden; JavaScript is required

Ombyggnad i en hyresrätt

Som hyresgäst har du inte rätt att göra någon ombyggnad av din lägenhet, ändra fasta eldragningar eller byta ut vitvaror. Har du behov av reparationer eller annan teknisk hjälp ska du i första hand kontakta fastighetsskötaren

Byta hyresrätt

Tänker du byta lägenhet måste du i god tid innan bytet informera styrelsen. Detta för att den nya hyresgästen ska bli godkänd. Före avflyttning ska lägenheten och källarförrådet besiktigas och vara avstädade. Beställ besiktning hos den tekniska förvaltaren i god tid innan avflyttning.

Hyran på autogiro

Det går utmärkt att betala hyran via autogiro. På detta sätt riskerar du inte att bli sen med din hyra till föreningen. Blankett för autogiro kan beställas aningen från email hidden; JavaScript is required eller från SBC, Avgift och hyror, tfn 08-775 72 00.

Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen.