Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Om husen

De tre husen som ägs av Bostadsrättsföreningen byggdes 1947, ungefär samtidigt med flera andra hus i närheten som har liknande planlösning. Vid denna tid var ännu inte tunnelbanan utbyggd, och de flesta husen som nu finns i närheten fanns inte. Kärrtorp var ännu inte utbyggt.

Husen har varit i Svenska Bostäders ägo från byggandet. Det gjordes en större renovering 1995 med bl.a. stambyte, nya tak och puts av fasaden. Bostadrättsföreningen Britts grannar bildades 2002, och husen och tomträtten togs över sommaren 2003.