Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Nycklar och kopiering

Porten och gemensamma utrymmen

I föreningen finns ett låssystem för gemensamma utrymmen som trapphus och tvättstuga. Dessa har inget kopieringsskydd och du får själv göra kopior av dem (men är naturligtvis ansvarig för att de förvaras ansvarsfullt). Det finns några originalnycklar som för närvarande går att köpa för 350 kr. Mejla styrelsen på email hidden; JavaScript is required om du är intresserad av att köpa.

Portarna är försedda med ett elektroniskt passersystem. Varje lägenhet har fått ut tre blippar till detta passersystem. Behöver du fler går de att köpa för 100 kr/st. Har någon förkommit, anmäl till styrelsen så att vi kan spärra  den förkomna blippen.

Låset i din ytterdörr

Låset i din ytterdörr ansvarar du själv för, men har du kvar en cylinder med nyckel märkt ASSA CFB649 är dessa nycklar kopieringsskyddade. Vill du ha fler nycklar, mejla styrelsen på email hidden; JavaScript is required och be om tillstånd att kopiera.

Tvättstugans bokningscylindrar

För att boka tider i tvättstugan behöver du ha en fungerande och låsbar bokningscylinder. Varje lägenhet har fått ut två nycklar till sin tvättstugecylinder. Dessa är fria att kopiera för var och en.

Om de förkommit går det att få en ny bokningscylinder med två nycklar för 200 kr. Mejla i så fall styrelsen på email hidden; JavaScript is required så ordnar vi detta.