Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Avfall och miljöstuga

Vår förening har ordnat en lättillgänglig miljöstuga för sortering av våra vanligaste avfall. Du hittar den i garaget i botten på 7:ans hus.

Hushållsavfall
Hushållsavfall slängs i avfallsbehållarna utanför respektive hus, se nedan. Se till att avfallspåsarna är väl förslutna.

Källsortering
Miljöstugan används för skrymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i miljöstugan utan ska lämnas på miljöstation (närmaste återvinningscentral är Östberga). För miljöstugan gäller regeln att endast det som går ner i behållarna får slängas. Inget avfall eller andra saker får placeras på golvet i miljöstugan.

Komposterbart hushållsavfall
Dina gamla fruktskal, bortglömda rester och kaffesump förvandlas till biogas. Bruna papperspåsar som är speciellt avsedda för detta finns i miljöstugan. Läs på påsarna för vad du kan – och inte kan – slänga här. Det är styrelsen som fyller på när de tagit slut.

Det komposterbara avfallet lämnas i behållaren utanför miljöstugan.

Fyndhylla
Mycket som vi vill bli av med är värt en andra chans. Prova att ge bort fina prylar till dina grannar i vår fyndhylla. Sakerna ska vara hela och rena och elektriska prylar fungera.
Tänk på att det är vi själva som håller efter och om dina saker är kvar efter några veckor kan du skänka dem vidare till en välgörenhetsorganisation.
Viktigt är att inte ställa saker på golvet framför hyllan, det försvårar tömningen av kärl.

Detta kan inte lämnas i miljöstugan

  • Byggavfall
  • Kemikalier (t.ex. lösningsmedel, sprayburkar, oljespill, gamla färgburkar osv)
  • Stora apparater och maskiner (t.ex. kylskåp, tv, tvättmaskin osv) .Det är gratis att lämna avfall på återvinningscentralen i Östberga.