Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Sopor och Miljöstuga

Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i Miljöstugan, garaget längst till höger i 7:an. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

Hushållsopor
Hushållsavfall slängs i sopbehållarna utanför respektive port (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna.

Miljöstugan
Miljöstugan används för skrymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i Miljöstugan utan ska lämnas på miljöstation (närmaste återvinningscentral är Östberga). För Miljöstugan gäller regeln att endast det som går ner i behållarna får slängas. Inga sopor eller saker får placeras på golvet i Miljöstugan.

El- och elektronikavfall
Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt. Behållare finns i Miljöstugan. Även för el- och elektronikavfall gäller regeln att endast det som ryms i behållaren får slängas i Miljöstugan. Övrigt måste transporteras till återvinningscentral eller till butik som kan ta hand om avfallet.

Komposterbart hushållsavfall
Sedan slutet av 2008 återvinner Britts grannar på försök även komposterbart hushållsavfall i miljöstugan. Se mer info här.

Detta kan inte lämnas i grovsoprummet
Byggsopor får inte lämnas här och inte heller kemikalierester som lösningsmedel, färgburkar, oljespill m m. Sådant lämnas till Återvinningscentralen i Östberga (Huddingevägen/Sockenvägen). Här kan du lämna alla typer av miljöfarligt avfall som gamla datorer och kylskåp, lysrör, lösningsmedel, gamla färgburkar med mera.

Det är gratis att lämna avfall på återvinningscentralen!

öppettiderna är:
Måndag-torsdag 10-20
Fredag 10-16
Lördag-söndag 9-16