Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Ombyggnad och renovering

Har du tänkt bygga om eller renovera din lägenhet?

I dokumentet Renoveringsregler nedan har vi sammanställt några tips, några förmaningar och några måsten du behöver läsa först. Detta har vi gjort för att din lägenhet och föreningen som helhet ska vara välskött och för att alla som bor här ska trivas, även då det bullrar och dammar under tiden din renovering pågår.

  1. Läs igenom dokumentet Renoveringsregler nedan.
  2. Läs igenom kapitlet ”Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter” i föreningens stadgar som hittas här.
  3. Fyll i, skriv under och skicka in nedanstående  Renoveringsblankett till styrelsen för godkännande. I renoveringsblanketten anger du:
    1. Vad som ska renoveras (gärna ihop med en skiss).
    2. Kontaktuppgifter till de entreprenörer du anlitar.
    3. En underskrift på att du läst igenom och är införstådd med renoveringsreglerna och föreningens stadgar.

Dokument