Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Motioner till årsmötet

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade så att styrelsen hinner behandla dem innan kallesen till årsmötet går i tryck, vanligen senare halvan av april månad.

Motioner skall vara utformade som ett tydligt alternativ att ta ställning till.  Man skall kunna skicka ett ombud till stämman med uppgift att svara JA eller NEJ. Alltså inga diskussionsfrågor.

Om motionären önskar att motionens att-satser skall kunna tas var för sig skall detta tydligt framgå, annars gäller att motionen antingen tas eller förkastas i sin helhet.