Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Motioner till årsstämman

Motioner till årsstämman ska vara inlämnade så att styrelsen hinner behandla dem innan kallelsen till årsstämman går i tryck, vanligen senare halvan av april månad.

Motioner ska vara utformade som ett tydligt alternativ att ta ställning till. Det ska gå att skicka ett ombud till stämman med uppgift att svara ”ja” eller ”nej”, dvs. inga diskussionsfrågor.

Om motionären önskar att motionens att-satser ska kunna tas var för sig ska detta tydligt framgå, annars gäller att motionen antingen tas eller förkastas i sin helhet.