Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Hemförsäkring

Vilka försäkringar behöver man och vad kostar de?

Försäkringsbolagen erbjuder olika villkor och priserna (premierna) varierar kraftigt. Det lönar sig därför att höra med flera olika bolag för att få veta var du får mest valuta för pengarna. För en vanlig hemförsäkring kan det skilja bortåt 1.000 kr per år. Bra jämförelser och annan information kan du få hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du bor i en bostadsrätt ansvarar du själv bland annat för ytskikt inne i bostaden, till exempel tapeter, parkettgolv, golv, innerdörrar. Därför bör du ha en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg. Brf Britts Grannar har en fastighetsförsäkring och i den ingår ett kollektivt bostadstillägg. Detta innebär att den enskilde medlemmen inte behöver teckna separat tillägg till sin hemförsäkring avseende bostadsrättstillägg.

Rätt försäkringsbelopp

När du tecknar en hemförsäkring måste du som regel uppge ett försäkringsbelopp. Det skall motsvara det sammanlagda värdet av alla dina tillhörigheter och blir den högsta ersättning du kan få om hela hemmet förstörs vid exempelvis en brand. Det är viktigt att du väljer rätt försäkringsbelopp. Är det för högt, betalar du en för hög premie i onödan. Är det för lågt , riskerar du att bli underförsäkrad och inte få ut den ersättning du annars skulle vara berättigad till.
Ett exempel: Du har försäkrat ditt hem till sammanlagt 400 000 kronor, fastän det faktiskt är värt 800 000. Då är varje föremål endast försäkrat till hälften. Så stjäls videon, har du bara rätt att bli ersatt med hälften av dess värde.

Gör en förteckning

För att bestämma försäkringsbeloppet kan det vara en god idé att gå från rum till rum och anteckna alla föremål. Skriv upp fabrikat, inköpsår, tillverkningsnummer och inköpspris. Spara kvitton och garantisedlar. Gör en extra noggrann beskrivning av särskilt värdefulla föremål, notera stämplar, signaturer, mått etc. Fotografera dem gärna också. Glöm inte att anteckna allt du förvarar på vinden, i källaren, i garage eller uthus.

Viktigt med rätt försäkring!

Om du bor i en bostadsrätt ansvarar du själv bland annat för ytskikt inne i bostaden, till exempel tapeter, parkettgolv, golv, innerdörrar. Därför bör du ha en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg. Hos vissa bolag ingår numera en försäkring för bostadsrätt i hemförsäkringen. I princip ansvarar bostadsrättsföreningen för delar av fastigheten som du inte själv har ansvar för enligt bostadsrättslagen eller bostadsrättsföreningens stadgar.