Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Styrelsen

Styrelsens medlemmar och ansvarsområden

E-postadress till styrelsen: email hidden; JavaScript is required.

  • Oscar Hagman (11:an), ordförande, teknik och fastighet
  • Jonathan Bucht (9:an), teknik & fastighet
  • Tommy Larsson (9:an), ekonomi & brandskydd
  • Niklas Wrane (11:an), trädgård, miljöstuga, hemsida och månadsblad

Vid kontakt med styrelsen, använd gärna e-postadressen ovan i första hand, alternativt lämna en lapp i den blå brevlådan i 11:ans entré.


Vill du vara med i styrelsen?

Alla vi som är medlemmar i bostadsrättsföreningen Britts grannar har ett gemensamt ansvar för att driva och sköta föreningen på bästa sätt. När vi hjälps åt skapar vi goda förutsättningar för både trivsel, trygghet och att vi tar hand om våra fastigheter på ett bra sätt.

Det finns flera sätt att engagera sig, men en grundläggande pusselbit är att vi har en fungerande styrelse, vilket vi också haft ända sedan föreningen bildades.

Att vara med i styrelsen ger dig både nya kontakter, kännedom om vår förening och kanske också nya kunskaper.

Önskar du sitta med i styrelsen, anmäl ditt intresse till valberedningen.

Valberedning 2021

Ann-Louise Beckman, email hidden; JavaScript is required
Anna Åberg, email hidden; JavaScript is required