Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Styrelsen

Styrelsens medlemmar och ansvarsområden

E-postadress till styrelsen: email hidden; JavaScript is required.

Ordinarie medlemmar
  • Mikael Johannesson (7:an) – ordförande, samt ansvar för nycklar och lås
  • Anders Stenberg (9:an) – sekreterare, samt ansvar för hemsida, e-post + medlemsblad
  • Magnus Stenberg  (7:an) – kassör
  • Klara Andersén (11:an) – tvättstuga, föreningslokal och teknik,
  • Erik Salander (9:an) – kontakt i projektet med större husrenovering framåt
  • Helena Bonnevier (9:an) – medlemsärenden, trädgård, miljöstuga + bevakare av FB-grupp
  • Östen Häggmark (11:an) – Teknik & IT.
  • Karl Bergkvist (9:an) – Trädgård & utemiljö.
Suppleanter
  • Inga suppleanter.

Vid kontakt med styrelsen, använd gärna e-postadressen ovan i första hand, alternativt lämna en lapp i den blå brevlådan i 11:ans entré.

Styrelsens nuvarande sammansättning beslöts vid årsstämman 25 maj 2022, samt kompletterades vid ett presidebeslut den 27 februari 2023. 


Vill du vara med i styrelsen?

Alla vi som är medlemmar i bostadsrättsföreningen Britts grannar har ett gemensamt ansvar för att driva och sköta föreningen på bästa sätt. När vi hjälps åt skapar vi goda förutsättningar för trivsel och trygghet och att vi tar hand om våra fastigheter på ett bra sätt.

Det finns flera sätt att engagera sig, men en grundläggande pusselbit är att vi har en fungerande styrelse, vilket vi också haft ända sedan föreningen bildades.

Att vara med i styrelsen ger dig både nya kontakter, kännedom om vår förening och kanske också nya kunskaper.

Önskar du sitta med i styrelsen, anmäl ditt intresse till valberedningen.

Valberedning 2023-2024

Niklas Wrane
Annika Åsäter