Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Styrelsen

Styrelsens medlemmar och ansvarsområden

E-postadress till styrelsen: email hidden; JavaScript is required.

Ordinarie medlemmar
  • Oscar Hagman (11:an) – ordförande, teknik och fastighet
  • Tommy Larsson (9:an) – vice ordförande och kassör (samt Afry-kontakt för vår kommande fasadrenovering)
  • Christian Ottosen (11:an) – sekreterare och hemsida
  • Fatos Shala (9:an) – brandskydd och värmesystem
  • Niklas Wrane (11:an) – hemsida och månadsblad
  • Annika Åsäter (11:an) – miljöstuga och trädgård, samt Facebook
Suppleanter
  • Kalle Bergqvist (9:an) – nyckelansvarig
  • Helena Bonnevier (9:an) – lokalen och tvättstuga
  • Susanne Peyre (11:an) – medlemsansvarig och namnskyltar på dörrar

Vid kontakt med styrelsen, använd gärna e-postadressen ovan i första hand, alternativt lämna en lapp i den blå brevlådan i 11:ans entré.

Styrelsens nuvarande sammansättning beslöts vid årsstämman i maj 2021.


Vill du vara med i styrelsen?

Alla vi som är medlemmar i bostadsrättsföreningen Britts grannar har ett gemensamt ansvar för att driva och sköta föreningen på bästa sätt. När vi hjälps åt skapar vi goda förutsättningar för trivsel och trygghet och att vi tar hand om våra fastigheter på ett bra sätt.

Det finns flera sätt att engagera sig, men en grundläggande pusselbit är att vi har en fungerande styrelse, vilket vi också haft ända sedan föreningen bildades.

Att vara med i styrelsen ger dig både nya kontakter, kännedom om vår förening och kanske också nya kunskaper.

Önskar du sitta med i styrelsen, anmäl ditt intresse till valberedningen.

Valberedning 2021-2022

Ann-Louise Beckman, email hidden; JavaScript is required
Anna Åberg, email hidden; JavaScript is required