Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Grannsamverkan mot våld

Vi eftersträvar att vara en bostadsrättsförening där grannar tar ansvar, agerar och hjälper varandra vid oro för våld. Därför beslutades på årsstämman 2017 att informera om Huskurage för att kunna bidra till ökad trygghet och förhindra våld i hemmet. I alla trapphus finns konkret information om hur vi kan agera i situationer där vi tror det förekommer våld genom att:

  1. Knacka på hos grannen och hör hur allt står till.

  2. Vid behov kan du hämta hjälp av andra. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

  3. Ring polisen – Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Läs mer om detta här: Huskurage infoblad Brittsgrannar samt se den mer kortfattade infon som vi satt upp i trapphusen: Huskurage trapphusinfo Brittsgrannar

Comments are closed.