Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Årsstämman 2018

Årsstämman hölls onsdagen 23 maj, flertalet medlemmar på plats varav 25 st röstande. Vi tackade av tidigare ordförande Anders Stenberg och även styrelsemedlemmarna Susanne Peyre och Per Åström. Då valberedningen gjort en bra insats kunde en ny styrelse på åtta personer väljas, jämnt fördelat på alla tre husen.

En motion hade inkommit, som dels önskade bastubygge i hobbyrummet och dels en dusch i föreningslokalen. Motionen avslogs i sin helhet, men stämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter till en bastu i föreningen.

Styrelsen lade som bekant att förslag om nya stadgar, då de nuvarande inte längre stämmer överens med lagen och därför behöver uppdateras. Förslaget godkändes enhälligt av medlemmarna på stämman. Detta innebär att styrelsen kommer kalla till en extra årsstämma i september då det krävs att nya stadgar godkännes på två stämmor efter varandra för att kunna antas. I samband med den extra årsstämman kommer det anordnas en gårdsfest!

Följ länken för att läsa protokollet.

Protokoll för Britts grannars årsstämma 2018

 

 

 

Comments are closed.