Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Omtag i miljöstugan

Styrelsen hoppas på ett gemensamt omtag när det gäller vår miljöstuga, då den är väldigt uppskattad av merparten av alla boende, men det har varit väldig oordning efter jul- och nyårshelgerna. Det har varit överfullt i nästan alla kärl och även felsorterat. Det innebär dels ökade kostnader för föreningen, dels innebär det att grannar får stå och sortera om det som ligger fel.

Detta men även annan info kan ni läsa i det senaste medlemsbladet, som nu sitter uppe i alla trapphus:

Comments are closed.