Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Byggplaner, Björkhagen

Svenska Bostäder har, tillsammans med Stockholms stad presenterat en planbeskrivning för förtätning i vårt närområde.

Planerad byggnation
Hässleholmsvägen 7 till vänster i bild, tilltänkt byggnad i förgrund

Läs om projektet här:
Planbeskrivningar och kompletterande dokument

Vår hållning
Styrelsen ser att detta påverkar föreningen negativt på ett flertal sätt och har därför satt samman en skrivelse med synpunkter.

Utöver denna skrivelse ser vi att du som medlem själv skickar in dina egna synpunkter för hur du upplever att din bostad & boendemiljö påverkas.
Synpunkter ska vara stadskontoret tillhanda senast den 9 april.

email hidden; JavaScript is required 

Ange ärendenummret:
2015-18863

Ange projektnamn:
Åskvädret 2 och del av Hammarbyhöjden 1:1, vid Halmstadsvägen

Comments are closed.