Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Tillluftsverntiler och OVK

| 0 comments

Tilluftsventierna är de som sitter ovanför fönstren. Dessa skall renoveras, vilket ingår i den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK. Arbetet skulle ha påbörjats denna vecka (vecka 24). Men på grund av arbetsanhopning hos AirCano, företaget som skall göra renoveringen, så blir starten på arbetena försenad. Eftersom vi dessutom kommer in i semesterperioden så är det bestämt att arbetena startas efter sommaren.
AirCano, kommer att informera om detaljerna.

Leave a Reply

Required fields are marked *.