Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Styrelsemöte 19/6

| Inga kommentarer

Styrelsemöte tisdagen den 19/6 2013.
Några intressanta punkter:

Obligatorisk Ventikationskontroll OVK:
Översyn av inluftsventilerna kommer att ske med start i början av september. Inluftsventierna är de som sitter ovanför fönstren. Företaget som utför arbetet, AirCano, kommer att informera om detaljerna.

Yttre miljön:
Översyn av den yttre miljön kommer att göras. Styrelsen har anlitat en landskapsarkitekt som har gett oss förslag på lösningar. I översynen ingår asfaltering av garageplan och bättre cykelparkeringar. Arbetena kommer att startas efter sommaren.

Arbete med garagedörrar:
Justering av garagedörrar kommer att göras under sommaren. En del garage är svåra att stänga på grund av kärvande dörrar etc. Arbetena beräknas starta efter midsommar.

Miljöstugan:
Miljöstugan kommer att flyttas till sin nya plats i garaget bredvid den gamla. Då kommer vi att få bättre plats och kan återuppta deponering av glas och plast. Färdigställandet av den nya miljöstugan kommer att starta inom kort.

Matavfall:
Styrelsen uppmanar alla som är intresserade att delta, och som inte redan har gjort det, att anmäla sig till email hidden; JavaScript is required Anmälan är viktig dels för att intresserade ska kunna ta del av information men också för att vi ska få en uppfattning om hur många kärl som behövs och vilken frekvens på hämtning som ska beställas.

Nästa möte blir den 22/8

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.