Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Styrelsemöte 19/9

Styrelsemöte tisdagen den 19/9 2013.
Några intressanta punkter:

Obligatorisk Ventikationskontroll OVK:
Översyn av inluftsventilerna vid fönstren har startat. Arbetena pågår när detta skrivs.

Yttre miljön:
Arbeten med den yttre miljön kommer att inledas under hösten. Arbtena är nu beställda. Styrelsen har valt att börja med dels asfaltering av garageplan vid 7:an, dels cykelparkering utan för 9:an och nedanför 11:an (vid garageuppfarten).

Barnvagnar och cyklar:
Styrelsen uppmanar alla att märka sina barnvagnar med namn och datum. Detsamma gäller för cyklar. De barnvagnar och cyklar som inte är märkta på städdagen den 29/9 kommer att flyttas bort, placeras i förråd och om ingen hör av sig kastas vid nästa städdag.
Observera att barnvagnar som inte används inte bör parkeras i allmänna utrymmen, utan förvaras på annan plats.

Kommentarer är stängda.