Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Styrelsemöte 12/3

| Inga kommentarer

Styrelsemöte den 12/3 2014.
Några intressanta punkter:

Yttre miljön:
Arbeten med den yttre miljön har nu avslutats för denna omgång. Det skall göras en slutbesiktning.

Nya parkeringsplatser:
Föreningen avser att anlägga två parkeringsplatser utanför den gamla miljöstugan. Avsikten är att hyra ut dessa. Kön till dessa är densamma som garagekön, dvs. de som står i garagekön blir tillfrågade först. De som tackar nej till uteplatsen mister inte sin plats i garagekön.

Matavfall:
Styrelsen uppmanar alla som är intresserade att delta, och som inte redan har gjort det, att anmäla sig till email hidden; JavaScript is required

Motioner till årsmötet:
skall vara inlämnade till föreningen senast sista april.
Mer info se hemsidan.

Städdagen:
Vårens städdag blir söndag den 27/4. Obs: ändrad tid! Särskilda anslag med tider kommer senare.

Cyklar och barnvagnar:
Som vanligt har vi ganska trångt både i cykelrum och barnvagnsrum. Barnvagnar som inte används så ofta bör flyttas till annan plats. Cyklar och barnvagnar skall märkas inför städdagen. Mer info om detta kommer i ett särskilt anslag.

Handdukstork:
Enligt en inspektion som miljöförvaltningen gjorde i maj 2013 så är returvarmvattnet i vår varmvattencirkulation något lägre än 50 °C, vilket är gräns för att det inte skall bildas legionellabakterier i vattnet. Eftersom det är handdukstorkarna som är orsaken till den sänkta temperaturen innebär detta att vi måste ersätta dem med elektriska. Detta kommer förmodligen att ske efter sommaren.

Nästa möte blir torsdag den 10/4 2014

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.