Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Styrelsemöte 13/2

| Inga kommentarer

Styrelsemöte 13/2 2014. Några intressanta punkter:

Yttre miljön:
Arbeten med den yttre miljön pågår när detta skrivs. Styrelsen har valt att börja med dels asfaltering av garageplan vid 7:an, dels cykelparkering utan f ör 9:an och nedanför 11:an (vid garageuppfarten).

Nya parkeringsplatser:
Föreningen avser att anlägga två parkeringsplatser utanför den gamla miljöstugan. Avsikten är att hyra ut dessa. Kön till dessa är densamma som garagekön, dvs. de som står i garagekön blir tillfrågade först. De som tackar nej till uteplatsen mister inte sin plats i garagekön.

Matavfall:
Styrelsen uppmanar alla som är intresserade att delta, och som inte redan har gjort det, att anmäla sig till email hidden; JavaScript is required

Motioner till årsmötet:
skall vara inlämnade till föreningen senast sista april. Mer info se hemsidan.

Försäkring:
Styrelsen vill påminna om att föreningen har tecknat ett bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Den enskilde medlemmen behöver därför inte teckna ett sådant tillägg till
hemförsäkringen. Se //www.brittsgrannar.se/bostaden/hemforsakring/

Handdukstork:
Enligt en inspektion som miljöförvaltningen gjorde i maj 2013 så är returvarmvattnet i vår varmvattencirkulation något lägre än 50 °C, vilket är gräns för att det inte skall bildas legionellabakterier i vattnet. Tidigare var det praxis att det räckte med att mäta temperaturen i framriktningen, men så är det inte längre. Eftersom det är handdukstorkarna som är orsaken till den sänkta temperaturen innebär detta att vi måste ersätta dem med elektriska. Detta kommer förmodligen att ske efter sommaren.

Nästa möte blir onsdag den 12/3 2014

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.