Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Styrelsemöte 16/1

| Inga kommentarer

Styrelsemöte 16/1 2014
Några intressanta punkter:

Yttre miljön
Arbeten med den yttre miljön pågår när detta skrivs. Styrelsen har valt att börja med dels asfaltering av garageplan vid 7:an, dels cykelparkering utan f ör 9:an och nedanför 11:an (vid garageuppfarten).

Nya parkeringsplatser
Föreningen avser att anlägga två parkeringsplatser utanför den gamla miljöstugan. Avsikten är att hyra ut dessa. Kön till dessa är densamma som garagekön, dvs. de som står i garagekön blir tillfrågade först.
De som tackar nej till uteplatsen mister inte sin plats i garagekön.

Matavfall
Styrelsen uppmanar alla som är intresserade att delta, och som inte redan har gjort det, att anmäla sig till email hidden; JavaScript is required

Temperturen i våra lägenheter
Under hösten rensades ventilgångarna ovanför fönsterna, ventilerna i badrum och kök justerades för att få rätt ventilation
i lägenheterna. I samband med detta skapades ett ventilationsfl öde som är godkänt enligt OVK. Om ventilerna stängs igen helt så tar sig luften in i lägenheten på annat sätt, exempelvis genom nyckelhål och fönster, vilket skapar ett drag i lägenheten. Istället för att stänga igen ventilerna så bör tätningen ses över, vilket är något som den enskilda lägenhetsinnehavaren är ansvarig över enligt våra stadgar.
Vi har konsulterat SBC angående värmenivån. 2022 grader ärrekommendationerna och får aldrig vara under 18 grader. När
temperaturen plötsligt blir kallare tar det en viss tid för värmesystemet att reagera. En höjning av temperaturen med engrad påverkar värmekostnaden med ungefär 5%.

Handdukstork
Enligt en inspektion som miljöförvaltningen gjorde i maj 2013 så är returvarmvattnet i vår varmvattencirkulation något lägre än 50 °C,vilket är gräns för att det inte skall bildas legionellabakterier i vattnet. Tidigare var det praxis att det räckte med att mäta temperaturen i framriktningen, men så är det inte längre. Eftersom det är handdukstorkarna som är orsaken till den sänkta temperaturen innebär detta att vi måste ersätta dem med elektriska. Detta kommer förmodligen att ske efter sommaren.

Nästa möte blir torsdag den 13/2 2014

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.