Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Information inför årsstämman 2018

Årets stämma kommer hållas onsdagen 23 maj kl. 18.30. Kallelse ska finnas medlemmar tillhanda senast två veckor innan stämman och kommer att lämnas i allas brevinkast.

Förslag om ändring av stadgar

Styrelsen vill redan nu informera om ett förslag om ändringar i föreningens stadgar, för att alla medlemmar ska ha god tid och möjlighet att läsa förslaget.

På grund av lagändringar så följer föreningens nuvarande stadgar inte längre lagen och måste uppdateras. Därför kommer styrelsen att lägga ett förslag om ändring av stadgarna. Förslaget är baserat på SBC:s mönsterstadgar vilka är framtagna av juridiska experter. Dessa stadgar är välskrivna och lättolkade.

I det väsentliga är det ingen större skillnad mellan dagens stadgar och de nya stadgarna. Förslaget kommer att delas ut i samband med kallelsen. Har ni frågor och funderingar så kontakta styrelsen.

Här kan ni läsa förslaget till nya stadgar: Stadgar FÖRSLAG 2018-02-16

Hälsningar från styrelsen

Comments are closed.