Bostadsrättsföreningen Britts Grannar

Nära både naturen och staden

Gemensamt ansvar för brandsäkerhet

Då vi fått flera frågor om avtal för TV och internetuppkoppling så har vi nu uppdaterat hemsidan med mer utförlig information. Läs mer under fliken Bostaden / TV och bredband.

Senaste medlemsbladet kan ni läsa här: Medlemsblad januari 2018

Styrelsen vill framför allt framhålla brandsäkerheten i våra lägenheter samt i våra gemensamma utrymmen. Det kommer göras en genomgång av alla trapphus inom en kort framtid, för att kunna säkerställa att detta följs. Det finns mycket bra information om brandsäkerhet på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vi uppmuntrar alla boende att läsa mer där. Länkar framför allt till dessa två informationsbroschyrer:

Skydda dig mot brand hemma

Skydda dina grannar mot brand

 

Comments are closed.